Δήλωση Προϊόντος

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στη μονάδα.(λατινικους χαρακτηρες)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

προαιρετικό πεδίο