Δήλωση Προϊόντος

ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΤΠΤ ΕΔΩ
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στη μονάδα.(λατινικους χαρακτηρες)
Ο ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΣΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

προαιρετικό πεδίο