Κυκλοφορητής inverter Askoll ENERGY SAVING.

Askol-energy-WEB
Ο κυκλοφορητής inverter Askoll energy saving είναι κυκλοφορητής inverter με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακούς κυκλοφορητές που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά με ισοδύναμες επιδόσεις, καταναλώνει έως και 80% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια: είναι φιλικός προς το περιβάλλον και εξασφαλίζει την αύξηση της αποταμίευσης για τις οικογένειες.
Ο Askoll energy saving πληρει ήδη τις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 641/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΠΚΕ οδηγία) που απαιτεί τη δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κυκλοφορητών από την 1η Ιανουαρίου 2013.

κυκλοφορητής inverter

Λαμβάνοντας υπόψη τους ήδη υπάρχοντες κυκλοφορητές της κατηγορίας Α, μόνο οι πιο αποτελεσματικοί πληρούν αυτές τις προδιαγραφές (αυτοί με δείκτη ενεργειακής απόδοσης EEI <0,27): οι Askoll energy saving είναι σε αυτή την κατηγορία.κυκλοφορητής inverter
Τα οικονομικά οφέλη είναι σαφή: εάν οι εγκαταστημένοι κυκλοφορητές είχαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Askoll energy saving (υπάρχουν πάνω από 100 εκατομμύρια στην εγκαταστημένοι κυκλοφορητές Ευρώπη ), θα ήταν δυνατό να εξοικονομειθεί πάνω από το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερο από 30TWh που είναι η ενέργεια που απαιτείται για το φωτισμό περίπου 6 εκατομμύρια ποδοσφαιρικών αγώνων στο ολυμπιακό στάδιο της Ρώμης.
Σε σύγκριση με τα μοντέλα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά με ισοδύναμες επιδόσεις, ο Askoll energy saving είναι ο πιο συμπαγής κυκλοφορητής που διατίθενται.
Εξασφαλίζει τη μέγιστη ισχύ σε ελάχιστο μέγεθος.
Μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης και είναι πολύτιμοι, όταν μειώνονται οι διαθέσιμοι χώροι.

Ιδανική απόδοση

Ο Askoll energy saving ανταποκρίνεται ιδανικά στις απαιτήσεις του κάθε συστήματος θέρμανσης σε οποιαδήποτε οικιακό και επαγγελματικό χώρο. Μάλιστα, η αντλία είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου που επιτρέπουν τη ρύθμιση αρκετών δυνατότητων.

 

Τα πρωτοποριακά ηλεκτρονικά των κυκλοφορητών, που αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο της Askoll, μειώνουν αναλογικά την πίεση του μανομετρικού, σύμφωνα με την μείωση της ζήτησης σε θέρμανση (μειωμένη ροή).
Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό, η κατανάλωση του Askoll energy saving είναι ακόμη μικρότερη: η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από την αντλία μειώνεται ανάλογα με την πίεση και το ρυθμό ροής. Με αυτή τη ρύθμιση του Askoll energy saving διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση στην πλειοψηφία των συστημάτων θέρμανσης, (είτε μονοσωλήνιο είτε δυσολήνιο σύστημα).

 

Ο κυκλοφορητής διατηρεί ένα σταθερό επίπεδο πίεσης μανομετρικό, κατά την διάρκεια της ζήτηση για θέρμανση από το σύστημα (μειωμένη ροή).
Με αυτές τις ρυθμίσεις, ο Askoll energy saving είναι κατάλληλος για όλα τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, όπου όλα τα κυκλώματα πρέπει να είναι ισορροπημένα.

Στον Askoll energy saving με την τοποθέτηση του ρυθμιστή σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ του min και max ο κυκλοφοριτής λειτουργεί ανάλαγα με τις απαιτήσεις του κάθε συστήματος: ως εκ τούτου είναι δυνατόν να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις (από μονοσωλήνιο μέχρι το πιο σύγχρονο και εξελιγμένο σύστημα) και να εξασφαλίσει τη βέλτιστη απόδοση.
Με την εγκατάσταση ενός παραδοσιακού τριών – ταχυτήτων κυκλοφορητή δεν είναι πάντα δυνατή η βέλτιστη λειτουργία αντλίας και συστήματος. Με την δυνατότητα επιλογής της ταχύτητας του κυκλοφορητή είναι ευκολότερη η επιλογή της βέλτιστης λειτουργίας αντλίας και συστήματος. Το εύρος λειτουργίας του Askoll energy saving είναι από 1,5 m έως 6m μανομετρικό.

 

TOP