Ελεγκτής σταθερής θερμοκρασίας ROTO TEMP

Το ROTO TEMP αποτελεί μία εύχρηστη εκδοχή ελεγκτή σταθερής θερμοκρασίας και ενεργοποιητή βαλβίδας ανάμειξης. Ρύθμιση της θερμοκρασίας σε συστήματα επιδαπέδιας, διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας επιστροφής στο κύκλωμα θέρμανσης με λέβητα (προστασία κατά της υγροποίησης) στερεών καυσίμων και πετρελαίου.

Περιστροφικός ενεργοποιητής με τρίοδη βάνα

Ο ηλεκτροκίνητος ενεργοποιητής EMV 110 με ενσωματωμένη τρίοδη χάλκινη βάνα λειτουργεί ως συσκευή εκτροπής ή διαχωρισμού σε κλειστά συστήματα θέρμανσης (ζεστό νερό), συστήματα αέρίου ή συνδυασμένα συστήματα θέρμανσης με χρήση οποιασδήποτε πηγής, λέβητα ξύλου ή λέβητα αερίου ή λέβητα πετρελαίου.

Τρίοδη θερμοστατική βαλβίδα μείξης T-MIX

Η τρίοδη θερμική βαλβίδα T-MIX είναι σχεδιασμένη για την καλή λειτουργία του λέβητα στερεών καυσίμων. Η βαλβίδα επιφέρει μεγαλύτερη θερμοκρασία επιστροφής στο λέβητα, αυξάνοντας, έτσι, την απόδοση μέσω της μειωμένης δημιουργίας υπολειμμάτων, παρατείνοντας ταυτόχρονα τη διάρκεια ζωής του λέβητα, ελαχιστοποιώντας την υγροποίηση των καυσαερίων στα τοιχώματα του.
TOP