Λέβητας Αυτόματης καύσης ξύλου & πελλετ DOUBLE

Λέβητας Αυτόματης καύσης ξύλου & πελλετ DOUBLE

Νέο ολοκληρωμένο σύστημα θέρμανσης αυτόματης καύσης ξύλου μαζί με πελλετ DOUBLE

Ο στερεών καυσίμων λέβητας DOUBLE αποτελεί μία από τις πιο εξελιγμένες λύσεις για αυτόματη καύση ξύλου αλλα και πελλετ μαζί.
Ο καυστήρας πελλετ μπορεί να κάνει την έναυση του ξύλου με την χρήση των πελλετ και να διακόψει όταν ανάψουν τα ξύλα. Εάν καταναλωθουν τα ξύλα στο θάλαμο καύσης ξεκηνάει αυτόματα η χρήση του πελλετ με τον καυστήρα και συνεχίζη μέχρι να ξαναβάλει ο χρήστης ξύλα στο θάλαμο. Με αυτό τον τρόπο λειτουργία, η θέρμανση συνεχίζεται ομαλά είτε με την χρήση του ξύλου η με του πελλετ. Η παραπάνω αυτόματη λειτουργία εξασφαλίζεται από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου που βρισκεται στον καυστήρα του πελλετ.

ολοκληρωμένο σύστημα θέρμανσης αυτόματης καύσης ξύλου μαζί με πελλετ DOUBLE

Σύστημα καύσης έχει αυτόματους κύκλους καθαρισμού για την εξασφαλιση της απόδοσης στην καύση σε όλα τα στάδια.
Ο καθαρισμός του λέβητα είναι εύκολος χάρη στον μεγαλο χώρο συσσώρευσης των υπολειμάτων της στάχτης στο κάτω μέρος του θαλάμου καύσης. Ο λέβητας έχει ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την σωστή καύση του ξύλου ενώ η μεγάλη οθόνη στο χειριστήριο κάνουν την χρήση της φιλική στον τελικό χρήστη. Η διαδικασία της καύσης χωρίζεται σε πέντε στάδια :

  • Ανάφλεξη
  • Σταθεροποίηση της καύσης
  • Βασικός κύκλος λειτουργίας
  • Μετριασμός
  • Σβήσιμο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

λέβητας double τεχνικά χαρακτητριστηκα

TOP