Αντικατάσταση καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα pellet ADGREEN OVEN σε κυκλοθερμικό φούρνο