Εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε εργοστάσιο στην Πιερία

Η ADTHERM ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ κατασκεύασε το εσωτερικό δίκτυο φυσικού αεριού πίεσης λειτουργίας 1 bar σε εργοστάσιο στην περιοχής της Κατερίνης.

Το δίκτυο αποτελείται από υπόγειο πλαστικό αγωγό και υπέργειο χαλύβδινο αγωγό. Το υπόγειο τμήμα του αγωγού ξεκινάει από τον μετρητή φυσικού αερίου, που έχει εγκαταστήσει η εταιρεία φυσικού αερίου που είναι υπεύθυνη για την περιοχή της Κατερίνης (ΔΕΔΑ) και καταλήγει στην πρόσοψη του εργοστασίου. Ο χαλύβδινος αγωγός συνδέεται με τον πλαστικό αγωγό και καταλήγει στις συσκευές κατανάλωσης.
Οι συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στο εργοστάσια είναι συνολικής ισχύς ….kw. Οι συσκευές αυτές είναι: ένας επίτοιχος λέβητας αερίου υψηλής ισχύος, δύο πρεσοριζέ καυστήρες και ένας φούρνος σμάλτου.
Η εγκατάσταση του εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου κατασκευάστηκε από πιστοποιημένα υλικά. Οι συγκολλήσεις των αγωγών (υπόγειος πλαστικός και υπέργειος χαλύβδινος) έγιναν από πιστοποιημένους συγκολλητές.
Η μελέτη και η επίβλεψη της σωστής εφαρμογής του όλου έργου έγιναν από τον μηχανικό της εταιρείας μας.
Η έναυση και ρύθμιση των συσκευών έγιναν από τον τεχνικό αερίων καυσίμων της εταιρίας ADTHERM ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ.