Εγκατάσταση μονάδας κλιματισμού 36.000 Btu σε τυπογραφείο στην Κατερίνη

Ο κλιματισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης εργασιακής ζωής. Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορούν να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων εκτύπωσης, ιδίως σε επαγγελματικούς χώρους όπως τα τυπογραφεία. Στην συγκεκριμένη εργασία, η εγκατάσταση της μονάδας κλιματισμού 36.000 Btu έγινε στο τυπογραφείο του κ. Σαπλαχίδη στην Κατερίνη, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την εύρυθμη λειτουργία των νέων εκτυπωτικών μηχανημάτων.