Εγκατάσταση καυστήρα πέλλετ BMIX DIGITAL OVEN 150 KW σε χτιστό φούρνο στον βόλο

Η εγκατάσταση του καυστήρα BMIX DIGITAL OVEN 15 KW πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, του Ν. Μαγνησίας σε χτιστό φούρνο.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η αυξανόμενη προσήλωση στο περιβάλλον έχουν ωθήσει στην αναζήτηση πιο αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων στην επιχειρηματικότητα. Ένας τομέας που δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος από αυτές τις εξελίξεις είναι και  της παραγωγή ψωμιού και αρτοσκευασμάτων.

Ο κ. Κατσούρας, ένας ακόμη αρτοποιός που προσαρμόστηκε στις τεχνολογικές αυτές εξελίξεις, επιλέγοντας τον κορυφαίο ιταλικό καυστήρα πέλλετ BMIX DIGITAL OVEN 150 KW. Μέσω αυτής της αλλαγής, εξασφάλισε μια αξιόπιστη λειτουργία και αυξημένη χρηστικότητα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική του επιρροή.

Η αναβάθμιση σε καυστήρα πέλλετ

Ο κ. Κατσούρας αντιμετώπισε με σύνεση την ανάγκη να προσαρμοστεί στη χρήση  προηγμένων καυστήρων που προσφέρουν πλεονεκτήματα αξιοπιστίας και αποδοτικότητας. Αποφάσισε, λοιπόν, να μετατρέψει τον φούρνο του από το πετρέλαιο στο πέλλετ, ένα φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο που προέρχεται από βιομάζα.

Η συνεργασία με την ADTHERM

Για να επιτευχθεί η μετάβαση στο πέλλετ, ο κ. Κατσούρας συνεργάστηκε με την ADTHERM Αναστασιάδης Δημήτριος Α.Ε., που ειδικεύεται στη μετατροπή και την εγκατάσταση καυστήρων πέλλετ. Η εταιρεία ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία αλλαγής, εξασφαλίζοντας την άριστη λειτουργία και αξιοπιστία του νέου καυστήρα.

Η μετάβαση από το πετρέλαιο στο πέλλετ απαιτούσε κάποιες τροποποιήσεις στον φούρνο. Το έμπειρο συνεργείο της ADTHERM τροποποίησε την πόρτα του χτιστού φούρνου ώστε να προσαρμοστεί ο νέος καυστήρας πέλλετ BMIX DIGITAL OVEN 150 KW και έτσι να διασφαλίσει την  αποτελεσματική λειτουργία του φούρνου.

Επίσης κατασκευάστηκε και δεξαμενή αποθήκευσης του πελλετ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις  του χώρου, διευκολύνοντας την παραλαβή του καυσίμου από τον αυτόματο κοχλία  μεταφοράς.

Η παραπάνω περίπτωση  αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα πώς οι μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες μπορούν να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές. Με την αξιοπιστία και χρηστικότητα που προσφέρει ο κορυφαίος ιταλικός καυστήρας πέλλετ BMIX DIGITAL OVEN 150 KW, ο αρτοποιός διασφάλισε τη συνεχή παραγωγή και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος.

Το παράδειγμά του αποτελεί έμπνευση για άλλους επαγγελματίες να υιοθετήσουν αντίστοιχες βελτιώσεις, συμβάλλοντας στον παγκόσμιο αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας.