Λέβητας συμπυκνωμάτων chaffoteaux mira advance 25 σε μονοκατοικία 100 τ.μ στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης

Εγκατάσταση λέβητα αερίου συμπυκνωμάτων chaffoteaux mira advance 25 σε μονοκατοικία 100 τ.μ στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.
Τοποθετήθηκε και σύστημα αντιστάθμισης με εξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας και έξυπνος θερμοστάτης χώρου με λειτουργία WIFI που δίνει την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσο εφαρμογής στο κινητό.