Μετατροπή με Καυστήρα Βιομάζας σε Σωληνωτό Φούρνο Αρτοποιΐας στην Κέρκυρα